Zmiany w 2024

Poniższa lista to najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia 2024.
• Prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2024 wyniesie 7 824 PLN brutto (w 2023 r. wynosiło 6 935 PLN). Kwota ta stanowi podstawę dla składek ZUS.
• Pełny ZUS bez składki zdrowotnej w 2024 jest ponad 12.8% wyższy, niż w 2023 i wynosi 1600,32 PLN (1 418,48 PLN w 2023).
• Składki ZUS na 2024 (pełny/duży ZUS):
 • emerytalne - 916,35 PLN (812,23 PLN w 2023)
 • rentowe - 375,55 PLN (332,88 PLN w 2023)
 • chorobowe - 115,01 PLN (101,94 PLN w 2023)
 • wypadkowe - 78,40 PLN (69,49 PLN w 2023)
 • fundusz pracy i solidarnościowy - 115,01 PLN (101,94 PLN w 2023)
 • zdrowotne - zmienne w zależności od opcji podatkowej i dochodów (analogicznie do 2023).
  Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2023 wynosi 7 767,85 PLN (obwieszczenie).
• Minimalne wynagrodzenie w 2024 wyniesie średnio 4 271 PLN (wzrost o 726 PLN w 2023). W 2023 średnie wynagrodzenie wynosiło 3 545 PLN.
W 2024 kwota średniego wynagrodzenia zmieni się dwukrotnie: na początku roku i w połowie:
 • styczeń 2024 - czerwiec 2024 (włącznie) - średnie wynagrodzenie wyniesie 4 242 PLN
 • lipiec 2023 - grudzień 2023 - średnie wynagrodzenie wyniesie 4 300 PLN

Zmiany w 2023

Poniższa lista to najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia 2023.
• Prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2023 wyniesie 6 935 PLN brutto (w 2022 r. wynosiło 5 922 PLN). Kwota ta stanowi podstawę dla składek ZUS.
• Pełny ZUS bez składki zdrowotnej w 2023 jest ponad 17% wyższy, niż w 2022 i wynosi 1 418,48 PLN.
• Składki ZUS na 2023 (pełny/duży ZUS):
 • emerytalne - 812 PLN (693,58 PLN w 2022)
 • rentowe - 332,88 PLN (284,26 PLN w 2022)
 • chorobowe - 101,94 PLN (87,05 PLN w 2022)
 • wypadkowe - 69,49 PLN (59,34 PLN w 2022)
 • fundusz pracy i solidarnościowy - 101,94 PLN (87,05 PLN w 2022)
 • zdrowotne - zmienne w zależności od opcji podatkowej i dochodów (analogicznie do 2022).
  Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2022 wynosi 6 965,94 PLN (obwieszczenie).
• Minimalne wynagrodzenie w 2023 wyniesie średnio 3 545 PLN (wzrost o 535 PLN). W 2022 średnie wynagrodzenie wynosiło 3010 PLN.
W 2023 kwota średniego wynagrodzenia zmieni się dwukrotnie: na początku roku i w połowie:
 • styczeń 2023 - czerwiec 2023 (włącznie) - średnie wynagrodzenie wyniesie 3 490 PLN
 • lipiec 2023 - grudzień 2023 - średnie wynagrodzenie wyniesie 3 600 PLN
• W 2023 limit odliczenia składki zdrowotnej w kosztach uzyskania przychodu dla podatku liniowego (19%) wynosi 10 200 PLN (wzrost o 1 500 PLN). W 2022 kwota ta wynosiła 8 700 PLN.

Nowy Ład - zmiany od 2022

Poniższa lista to najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców obowiązujące już od 1 Stycznia 2022.
Nie jest jest to kompletna lista zmian wprowadzonych w ramach programu Nowy Polski Ład.
Zawiera opis zmian wprowadzonych w ramach Nowy Ład 2.0 obowiązującego od 1 lipca 2021.
• Zwiększona kwota wolna od podatku z 8 000 PLN do 30 000 PLN. Ulga wynikająca z kwoty wolnej ma zastosowanie tylko dla podatników rozliczających się według skali podatkowej (12/32%) i uwzględniona jest także dla podatników przekraczających pierwszy próg podatkowy
• Pierwszy próg podatkowy zwiększony z 85 528 PLN do 120 000 PLN
[Nowy Ład 2.0 od 1 lipca 2021] Zmniejszona stawka podatku w skali podatkowej z 17% do 12%
• Zmniejszona stawka ryczałtu dla IT (informatycy, programiści) z 15% do 12%
• Zmniejszona stawka ryczałtu dla lekarzy, dentystów, stomatologów, pielęgniarek i położnych z 15% do 14%
• Zmniejszona stawka ryczałtu dla usług inżynieryjnych i architektonicznych z 17-15% do 14%
[Nowy Ład 2.0 od 1 lipca 2021]
Wprowadzona ulga dla klasy średniej, która zmniejsza należny podatek, jeśli dochód przedsiębiorcy zmniejszony o koszty (przychód - koszty) mieści się w jednym z 2 progów:
 • 5701 PLN - 8549 PLN miesięcznie
 • 8549,01 PLN - 11 141 PLN (12 800 PLN miesięcznie - obietnica premiera z dnia 21.01.2022, szczegóły nieznane)
W zależności od progu sposób wyliczania ulgi podlega innemu wzorowi. Ulga ma zastosowanie tylko dla skali podatkowej (12/32%).
Zmienna składka zdrowotna dla przedsiębiorców - 9% od dochodu dla skali podatkowej (opcja 12/32%) i 4.9% dla podatku liniowego (19%).
Stała składka zdrowotna dla ryczałtu w zależności od przychodu podzielona na 3 progi:
 • przychód roczny do 60 000 PLN - 60% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego
 • przychód roczny do 300 000 PLN - 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego
 • przychód roczny powyżej 300 000 PLN - 180% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 wynosi 6 221,04 PLN (obwieszczenie).
Przychód roczny dla obliczeń, pomniejszony jest o składki ZUS: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe.
[Nowy Ład 2.0 od 1 lipca 2021] Odliczenie części składki zdrowotnej z podatku możliwe tylko dla przedsiębiorców rozliczających się wg podatku liniowego (19%) lub ryczałtu według reguł:
 • podatek liniowy - możliwe zaliczenia składki zdrowotnej do kosztów podatkowych w maksymalnej kwocie 8 700 PLN rocznie
 • ryczałt - odliczenie składek zdrowotnych od przychodu w wysokości 50% miesięcznej składki zdrowotnej
328,78 PLN było możliwe do odliczenia w 2021.
Podwyżka kwot referencyjnych dla składek ZUS względem 2021 (w 2022 ZUS jest wyższy)