Nowy Ład zmiany

Poniższa lista to najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców obowiązujące już od 1 Stycznia 2022.
Nie jest jest to kompletna lista zmian wprowadzonych w ramach programu Nowy Polski Ład.
Zawiera opis zmian wprowadzonych w ramach Nowy Ład 2.0 obowiązującego od 1 lipca 2021.
• Zwiększona kwota wolna od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł. Ulga wynikająca z kwoty wolnej ma zastosowanie tylko dla podatników rozliczających się według skali podatkowej (12/32%) i uwzględniona jest także dla podatników przekraczających pierwszy próg podatkowy
• Pierwszy próg podatkowy zwiększony z 85 528 zł do 120 000 zł
[Nowy Ład 2.0 od 1 lipca 2021] Zmniejszona stawka podatku w skali podatkowej z 17% do 12%
• Zmniejszona stawka ryczałtu dla IT (informatycy, programiści) z 15% do 12%
• Zmniejszona stawka ryczałtu dla lekarzy, dentystów, stomatologów, pielęgniarek i położnych z 15% do 14%
• Zmniejszona stawka ryczałtu dla usług inżynieryjnych i architektonicznych z 17-15% do 14%
[Nowy Ład 2.0 od 1 lipca 2021]
Wprowadzona ulga dla klasy średniej, która zmniejsza należny podatek, jeśli dochód przedsiębiorcy zmniejszony o koszty (przychód - koszty) mieści się w jednym z 2 progów:
  • 5701 zł - 8549 zł miesięcznie
  • 8549,01 zł - 11 141 zł (12 800 zł miesięcznie - obietnica premiera z dnia 21.01.2022, szczegóły nieznane)
W zależności od progu sposób wyliczania ulgi podlega innemu wzorowi. Ulga ma zastosowanie tylko dla skali podatkowej (12/32%).
Zmienna składka zdrowotna dla przedsiębiorców - 9% od dochodu dla skali podatkowej (opcja 12/32%) i 4.9% dla podatku liniowego (19%).
Stała składka zdrowotna dla ryczałtu w zależności od przychodu podzielona na 3 progi:
  • przychód roczny do 60 000 zł - 60% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego
  • przychód roczny do 300 000 zł - 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego
  • przychód roczny powyżej 300 000 zł - 180% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 wynosi 6 221,04 zł (obwieszczenie).
Przychód roczny dla obliczeń, pomniejszony jest o składki ZUS: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe.
[Nowy Ład 2.0 od 1 lipca 2021] Odliczenie części składki zdrowotnej z podatku możliwe tylko dla przedsiębiorców rozliczających się wg podatku liniowego (19%) lub ryczałtu według reguł:
  • podatek liniowy - możliwe zaliczenia składki zdrowotnej do kosztów podatkowych w maksymalnej kwocie 8 700 zł rocznie
  • ryczałt - odliczenie składek zdrowotnych od przychodu w wysokości 50% miesięcznej składki zdrowotnej
328,78 zł było możliwe do odliczenia w 2021.
Podwyżka kwot referencyjnych dla składek ZUS względem 2021 (w 2022 ZUS jest wyższy)